Revalidatie na Covid-19

Covid-19 is de ziekte die ontstaat na een infectie met het Corona-virus.
Hoewel het virus vooral de longen aantast kunnen ook de lever, het hart en de nieren door het virus worden aangetast. Het grootste deel van de mensen die besmet raken wordt niet of nauwelijks ziek, bij anderen verloopt de ziekte met veel klachten, en bij sommigen zelfs zo ernstig dat een opname op de Intensive Care nodig is.
Na een opname in het ziekenhuis of het doormaken van de ziekte thuis houden sommigen klachten als:

  • Klachten aan spieren en gewrichten
  • Klachten aan hart en longen
  • Verminderd uithoudingsvermogen, vermoeidheid
  • Minder spierkracht, spierpijn
  • Pijn op de borst, bij ademen
  • Grootste probleem is de spierzwakte die ontstaat op de IC en treft zowel de spieren van armen en benen als de ademhalingsspieren.

De fysiotherapeut kan helpen bij bovenstaande klachten om het herstel te bespoedigen. In onze praktijk hebben de longfysiotherapeuten (Harry Nijssen, Annemieke Fastenau en Rex Schreijen) de taak op zich genomen om u bij het herstel te helpen.

U kunt een afspraak maken door een email te sturen of telefonisch in de ochtend contact op te nemen met de balie-assistente. Werd u verwezen door de longarts of internist van het ziekenhuis? Neem dan de overdracht/verwijzing mee.

Annemieke Fastenau en Harry Nijssen hebben over de behandeling van de Covid-patient een informatief filmpje gemaakt:  Presentatie voor huisartsen klik hier