WAT IS ECHOGRAFIE?

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeursen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Fysiotherapie de Heerderrein in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen. Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de kniepees/achillespees/schouderpezen, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking zijn op een echo zichtbaar.

Door echografisch onderzoek is het mogelijk een meer inzichtelijke diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u terug verwijzen naar de huisarts indien er beter een andere interventie plaats kan vinden dan fysiotherapie. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door tijdens deze periode af en toe echografisch onderzoek te doen.

Wat heeft echografie te bieden?
Musculoskeletal Ultrasound biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een echografisch onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?
Ontstekingen
Rupturen (spier- en peesscheuren)
Vochtophopingen
Dislocaties
Cystes
Laesies

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?
Het gebruik van echografie bij Fysiotherapie de Heerderrein heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie(aandoening) van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten. Echografie is echter niet heilig. Het geeft ons de mogelijkheid om afwijkingen in uw bewegingsapparaat te zien. Uw verhaal over uw klacht en het fysiotherapeutisch onderzoek in combinatie met echo kan wel vaak zorgen dat er snel het juiste beleid gekozen wordt om zo snel mogelijk van uw klachten af te komen.

Harry Nijssen, echografist

Contact

Fysiotherapie ‘de Heerderrein’ is gevestigd in het Gezondheidscentrum de Heerderrein in de Maastrichtse wijk De Heeg sinds 1993. Een team van 9 fysiotherapeuten helpt u graag.
Een afspraak kunt u telefonisch maken of via de contact-pagina. Behandelingen worden bij voorkeur gepland tussen 8.00 uur en 18.30 uur.

Centrum voor Fysiotherapie
Gezondheidscentrum
De Heerderrein
Rijksweg 72a4
6228 XZ Maastricht
Tel: 043-3615354
fysiotherapie@heerderrein.nl

Contact