Vergoeding COPD vanaf 2019

In het verleden was COPD vanaf GOLD stadium II al een chronische indicatie, maar om fysiotherapie hiervoor in gang te zetten, moesten de 1e 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald worden. Óf indien deze niet toereikend was, moest de patiënt deze zelf betalen.

COPD patiënten die dit niet konden bekostigen, werden hierdoor uitgesloten van fysiotherapeutische zorg. Ook was er door de overheid en zorgverzekeraar géén maximum gesteld aan het aantal behandelingen die een COPD patiënt mocht verkrijgen. Om deze redenen is de huidige regeling op de schop gegaan en is de overheid met een nieuw systeem gekomen.
Per 01-01-2019 gaat de volgende regeling in werking:

COPD patiënten met een GOLD II en hoger krijgen fysiotherapeutische zorg vanuit de basisverzekering vergoed! Dit betekent dat u hierover wel uw eigen risico betaalt.  Hier tegenover staat echter dat het aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft, wordt gemaximeerd.

 

Wie komt ervoor in aanmerking:

1). Er moet dus sprake zijn van een GOLD classificatie II of hoger. De GOLD classificatie wordt bepaald door uw longarts of huisarts.

2). Er wordt aan de hand van 2 andere criteria bepaald op hoeveel behandelingen de patiënt recht heeft.

Deze criteria hebben betrekking op de ernst van de symptomen (hiervoor wordt gebruik gemaakt van een meetinstrument dat bij u al regelmatig is afgenomen), én het aantal longaanvallen die u afgelopen jaar gehad heeft.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het 1e jaar dat uw COPD therapie wordt gestart, en de daaropvolgende jaren. Deze regeling gaat per 2019 voor iedere COPD patiënt opnieuw in.

 

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Max. aantal behandelingen in de eerste 12 maanden (het eerste behandeljaar) 5 27 70 70
Max. aantal behandelingen per 12 maanden voor de onderhoudsfase (de jaren na het eerst behandeljaar)

 

0 3 52 52

In welke klasse u valt, zal uw COPD fysiotherapeut aan u kenbaar maken. Indien er onduidelijkheden over zijn, zal uw fysiotherapeut overleggen met uw huisarts of praktijkondersteuner.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

In 2019 staan wij natuurlijk graag weer voor u klaar!