Kinderbekkenfysiotherapie

Wat is kinderbekkenfysiotherapie?

De kinderbekkenfysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut of een bekkenfysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen.

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf, meestal tussen de 2 en de 4 jaar. Soms gaat dit niet helemaal goed en heeft een kind ouder dan 5 jaar nog “ongelukjes”. Ook een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een traumatische ervaring kan problemen opleveren bij plassen en/of poepen.

Weet dat je niet de enige bent! Vaak is er wel wat aan te doen en een kinderbekkenfysiotherapeut kan jou hierbij helpen!


Welke problemen kunnen er zijn?

 • Plasongelukjes overdag
 • Heel vaak plassen
 • Pijn bij het plassen/Blaasontstekingen
 • Bedplassen
 • Buikpijn
 • Poepongelukjes overdag
 • Niet of moeilijk kunnen poepen
 • Obstipatie
 • Diarree
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Problemen op gebied van seksualiteit (bij oudere kinderen)

Hoe werkt Kinderbekkenfysiotherapie?

Meestal zijn er in het begin 2-3 behandelingen nodig om alles goed in kaart te brengen.

De eerste keer is een kennismakingsgesprek. De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met jou en jouw papa en/of mama praten over jouw plas en/of poepproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut gaat daar veel vragen over stellen. Ook krijg je dan vragenlijsten en een plas- en poepdagboek mee naar huis. Hiermee wordt heel goed gekeken naar jouw gewoontes van eten, drinken, plassen en poepen.

Bij de tweede afspraak wordt er ook een lichamelijk onderzoek gedaan. Hierbij wordt er gekeken hoe je beweegt. Als het nodig is en jij dat goed vindt zal er ook onderzoek van de bekkenbodem worden gedaan.

Er wordt dan gekeken naar de spieren van je bekkenbodem. Deze zijn heel erg belangrijk. Als deze spieren bijvoorbeeld te gespannen zijn of wanneer deze spieren niet op het goede moment aanspannen of ontspannen, kunnen er problemen komen.

Na het onderzoek wordt gekeken of je door de kinderbekkenfysiotherapeut behandeld kan worden.

Als dit kan wordt er een behandelplan opgesteld. Dit wordt door de therapeut, samen met jou en de vader en/of moeder gedaan. Ook bespreken we dan of het nodig is om een andere deskundige, zoals de huisarts of een specialist in te schakelen.

 

Wat doe je in de therapie?

De behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • Uitleg over de klachten; wat is er aan de hand en hoe is het ontstaan?
 • Uitleg over het plassen en het poepen en wat jouw probleem is
 • Je een goede toilethouding aanleren
 • Adviezen geven over eten en drinken
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Oefeningen voor het leren aan- en ontspannen van je bekkenbodem
 • Je op de juiste manier leren plassen en poepen
 • Adequaat reageren op aandrang en het vergroten van de blaascapaciteit
 • Stabiliteitsoefeningen voor je romp

Het is heel belangrijk dat de oefeningen heel vaak herhaald moeten worden. Dat is nodig om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. De therapie vraagt dus heel veel inzet, zowel van jezelf als van je vader en/of moeder. Hoe regelmatiger dat er geoefend wordt, des te groter is de kans op verbetering/herstel.

Hoe lang het traject van de behandeling duurt, is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, hoe lang de klacht al bestaat en soms ook hoe goed er thuis wordt geoefend.

Klik hier voor de website van Centrum voor Jeugd en Gezin

Irmgard Kruchten-Costongs